Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2024 by GPIUTMD

To jest już koniec! – This is the end!

Nadszedł już czas, aby po dwóch latach zakończyć projekt unijny dla uczniów z klasy 8 z ZSP w Jaroszowie pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom”.

Uczniowie bardzo chętnie uczęszczali na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, ponieważ wiedzieli, że w ten sposób mogli lepiej przygotować się do Egzaminu Ósmoklasisty. W tym roku, w związku z sytuacją pandemiczną, uczniowie większości byli zajęć odbyli on-line.

Nauczycielka języka angielskiego - Joanna Pietras - starała się bardzo, aby zajęcia były interesujące i ciekawe. Wykorzystywała technologie informatyczne, takie jak: genial.ly, wordwall, quizlet, kahoot, padlet, jamborad, mentimeter itd., aby uatrakcyjnić razem spędzony czas, a przy tym uczyć i bawić się językiem angielskim.

Na ostatnich zajęciach, pani Pietras, przy użyciu aplikacji mentimeter, poprosiła uczniów, aby sami, jednym słowem opisali te dodatkowe zajęcia. Oto co uczniowie napisali:


Zajęcia projektowe w Jaroszowie

Uczniowie klasy 8 z ZSP w Jaroszowie cały czas systematycznie uczęszczają na zdalne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.

Ostatnio, ósmoklasiści przypominali sobie m.in. słownictwo związane z Wielkanocą. Nadal rozwiązują zadania i arkusze przygotowujące ich do bardzo ważnego Egzaminu Ósmoklasisty.

W poniższych linkach prowadząca zajęcia – Joanna Pietras – dołączyła kary pracy i arkusze egzaminacyjne uczniów wykonane podczas zajęć projektowych.


1 czerwca 2019 r. 8 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom rozpoczyna realizację projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 804686,76 zł, w tym kwota dofinansowania   764440,38zł.

Głównym celem  projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia nauczycieli  do  ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu obejmuje dwa lata szkolne od 1.06.2019 do 31.05.2021 r.

Projekt skierowany do uczniów klas VII-VIII i  nauczycieli jęz. angielskiego polegać będzie na organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających umiejętności z języka angielskiego  z zastosowaniem metod i technik aktywizujących uczniów przy wykorzystaniu TIK w doposażonych za kwotę 346560,00 zł  8 multimedialnych salach językowych.

Zgodnie  z  harmonogramem obecnie trwa ostateczna rekrutacja beneficjentów projektu i przygotowania procedury przetargowej.

WRZESIEŃ 2019

Po zakończeniu rekrutacji beneficjentów projektu „ Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Strzegom rozpoczęła się jego realizacja dla uczniów  klas VII i VIII.

Zajęcia odbywają się salach językowych, przy zastosowaniu  metod aktywizujących z użyciem TIK oraz środków zakupionych w ramach projektu- fiszek, słowników i lektur w jęz. angielskim. Już niedługo każda szkoła zostanie także doposażona w tablicę interaktywną, laptopy oraz oprogramowanie do nauki i przeprowadzania testów.

Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia objęci zostali szkoleniami w zakresie wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach języka angielskiego.


Uczniowie klasy VII grupa 3 na zajęciach dydaktyczno wyrównawczych pracowali z flashcards i tablicą interaktywną. Tematem dzisiejszych zajęć było słownictwo i zadania gramatyczne związane z życiem codziennym.


W tym oraz w przyszłym roku szkolnym klasa VII a realizuje projekt z języka angielskiego, mający na celu podniesienie efektywności  kształcenia z tego przedmiotu. Uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia, w dwóch kategoriach: rozwijających zainteresowania oraz wyrównujących braki w wiedzy z tego języka. Zajęcia – prowadzone przez p. Edytę Pasternak – odbywają się cztery razy w tygodniu. Uczniowie korzystają z różnorodnych pomocy naukowych: słowniki, fiszki oraz tablica multimedialna. Zapoznawani są również z wieloma programami komputerowymi, wspomagających naukę tego języka. Życzymy wytrwałości w nauce języka używanego na całym świecie.


Na zajęciach projektowych uczniowie przy użyciu flashcards bawili się w kalambury oraz czytali wspólnie książki po angielsku.


„Koleżanko i Kolego! Ucz się języka angielskiego”

            Projekt edukacyjny pt. „Podniesienie efektywności kształceniu w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” realizowany jest drugi rok w klasach 8 w gminie Strzegom. Uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie realizują te zajęcia także podczas zdalnego nauczania.

Podczas zajęć uczniowie poszerzają kompetencje w czterech sprawnościach językowych: mówieniu, rozumieniu testu słuchanego, czytaniu ze zrozumieniem oraz w pisaniu. Celem zajęć jest wykształcenie u uczniów kompetencji komunikacyjnych i takiej znajomości języka angielskiego, która umożliwia im porozumiewanie się w różnych sytuacjach życiowych.

            Uczniowie czynnie biorą udział w zajęciach. Starają się jak najwięcej mówić po angielsku oraz pracują z kartami pracy przygotowanymi przez nauczycielkę – Joannę Pietras. Piszą maile, grają w gry gramatyczne i utrwalają słownictwo przy użyciu strony wordwall.net, learning app lub quizlet.

            Ósmoklasiści chętnie biorą udział w zajęciach,  bo wiedzą, że znajomość języka angielskiego jest bardzo przydatna w życiu.  


„My favorite dish”- moje ulubione danie

Na pozalekcyjnych zajęciach projektowych uczniowie klasy 8, poznawali angielskie odpowiedniki zawodów i prac jakie można wykonywać w dorosłym życiu.

Jednak najbardziej atrakcyjnym tematem okazał się ten związany z jedzeniem. Tym razem uczniowie podczas zajęć przygotowywali przepis ulubionego dania. W tym celu musieli się zapoznać ze słownictwem „kulinarnym” i całym procesem tworzenia dania wg przepisów. Niektórzy z nich wykorzystali swoje umiejętność informatyczne i graficzne.

Na zajęciach projektowych stawiam nie tylko na poprawność językową, ale lubię także kreatywność uczniów. Ich pomysły bardzo często mnie zaskakują i to jest najbardziej cenne” – twierdzi nauczycielka Joanna Pietras prowadząca zajęcia projektowe w ZSP w Jaroszowie.

Pliki z przepisami


English in everyday of life - angielski w codziennym życiu

Na zajęciach projektu z języka angielskiego, uczniowie w swoich grupach, tworzyli scenki rodzajowe, które mogłyby się zdarzyć w życiu codziennym.

Starali się zaprezentować te scenki, z wybranym przez siebie parterem lub partnerką, wykorzystując do tego kamery na platformie Teams.

Jak zwykle, można było liczyć na kreatywność ósmoklasistów! W scenkach pokazali siebie podczas, np. kupowania butów czy nawet samochodu, w samolocie i pytając kogoś o drogę.

Prowadząca zajęcia – Joanna Pietras – utrwaliła pracę swoich uczniów.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia i wysłuchania jak poradzili sobie uczniowie.

Baner projektu code week

Ubezpieczenie NNW
uczniów 2022/2023