Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

 

 „Matematyka jest królową nauk”- to stwierdzenie doskonale opisuje zależność matematyki względem innych nauk. Można jasno stwierdzić, jak ważną rolę pełni ona wśród pozostałych dziedzin. Okazją do tego, by przekonali się o tym  najmłodsi uczniowie z klas I-III z ZSP w Jaroszowie, był zorganizowany 8 czerwca 2022 r. Szkolny Konkurs Matematyczny. 

W konkursie wzięli  udział uczniowie, którzy wytypowani zostali przez wychowawcę po eliminacjach klasowych. Uczniowie każdej klasy reprezentowali inną kategorię wiekową. Dla uczniów z każdej kategorii wiekowej przygotowano, dostosowane do ich wiadomości i umiejętności, zestawy zadań. Konkurs odbył  się w jednym etapie. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. Laureatami konkursu zostali uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów.

I miejsce i tytuł „Mistrza Matematyki klas I – III” – Anna Szczepek
II miejsce – Martyna Hamernik
III miejsce – Alan Dryja

Gratulujemy!