Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2024 by GPIUTMD

 

W ramach realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023,w ZSP w Jaroszowie szczególną uwagę zwracano na wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości, poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Jedną z form realizacji tych zadań jest wskazanie autorytetów w życiu młodych ludzi. Uczniowie zastanawiali się nad tym, kto jest lub może być ich autorytetem. Okazało się, że zadanie nie było łatwe. Należało zastanowić się najpierw nad tym, jaką ja sam posiadam hierarchię wartości? Czym jest dla mnie dobro i piękno?

Czasami wydaje się nam, że we współczesnym świecie celebryci, gwiazdy popularnych aplikacji czy ludzie, którzy odnieśli sukces finansowy są naszymi idolami. Jednak po głębszym zastanowieniu się i sprawdzeniu, jakie są rzeczywiście ich priorytety i dokonania mit wspaniałego bohatera pryska. Dlatego należy czasami poszukać, wgłębić się w działania popularnych ludzi, aby odnaleźć ten prawdziwy autorytet. Efekty tych poszukiwań często znajdowano w swoim otoczeniu. Były to troskliwe i opiekuńcze mamy, pracowici ojcowie, czasami nauczyciele.

Uczniowie wszystkich klas, swoje przemyślenia pokazali w swoich formach prac plastycznych. Prace uczniów były wykonywane na zajęciach Wychowania do Życia w Rodzinie. Należało umieścić na nich wizerunek swojego autorytetu, wskazać jego cechy i uzasadnić, dlaczego właśnie ta osoba stała się dla mnie wzorem do naśladowania.

Prace podlegały ocenie pod względem zawartości w/w elementów.

Nauczycielka  WDŻ – Agnieszka Nowacka i pedagog – Sylwia Chrut-Rudnicka wyróżniły następujące prace:

MIEJSCE I: Małgorzata Gałdyś (kl. 8b)
MIEJSCE II: Martyna Trela(kl. 8a)
MIEJSCE III: Maja Świędrych(kl. 8b)

Z wykonanych przez uczniów prac wykonano gazetkę szkolną.

Baner projektu code week

Ubezpieczenie NNW
uczniów 2022/2023