Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2024 by GPIUTMD

Na mocy postanowień okrągłego stołu, 4 czerwca1989 r. odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory parlamentarne po II wojnie światowej w Polsce.

Z tej okazji w jaroszowskiej szkole zrealizowano różnorodne działania o charakterze edukacyjnym, np.: lekcje, wystawy i prelekcje mające na celu przypomnienie i uświadomienie uczniom, jak wielką rolę dla rozwoju Polski odegrały przemiany polityczne i gospodarcze zapoczątkowane 35 lat temu.

Przeprowadzenie tych wyborów było możliwe dzięki determinacji i współdziałaniu wielu milionów Polaków. Zwycięstwo kandydatów wywodzących się z opozycji solidarnościowej doprowadziło do głębokich przemian ustrojowych i stało się jednym z symboli upadku komunizmu w Europie Środkowej.

Celem przeprowadzonych zadań było nie tylko uświadomienie uczniom znaczenia minionych wydarzeń, ale również kształtowanie umiejętności pracy w grupie, analizowanie różnorodnych materiałów źródłowych, interpretacja ikonografii oraz umiejętność prezentowania swojej wiedzy wśród rówieśników.

Baner projektu code week

Ubezpieczenie NNW
uczniów 2022/2023