Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2024 by GPIUTMD

BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK RADZI

CHROŃ SWOJE DANE PODCZAS PRACY I NAUKI ZDALNEJ


W środowe przedpołudnie, 5 maja 2021, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie odbyła się próbna ewakuacja.

Tematyką ćwiczeń było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację uczniów i pracowników naszej szkoły z zagrożonych budynków szkolnych.

Głównym celem tych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia, sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, sprawdzenie umiejętności powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych, a także sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji.

W ewakuacji uczestniczyli uczniowie obecni w tym dniu w szkole, tzn. uczniowie z klas I-III i przebywający na konsultacjach uczniowie kl. VIII, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Uczniowie i nauczyciele, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili oba budynki szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Zbiórka na podwórku szkolnym była potwierdzeniem, że wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować w wyznaczonym czasie. Należy podkreślić, że nasi uczniowie bez paniki wykonali zadanie związane z próbną ewakuacją.

Corocznie w czasie ewakuacji szkołę odwiedzają druhowie strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie, którzy nadzorują przebieg ewakuacji i instruują uczniów oraz pracowników szkoły, jak należy stosować procedury ewakuacji w szkolnej rzeczywistości. Tak było również i tym razem. Przy okazji obchodzonego dzień wcześniej, tzn. w dniu 4 maja 2021 r. Dnia Strażaka, nasi uczniowie mogli wyrazić druhom strażakom z Jaroszowskiej Jednostki OSP swoją wdzięczność za ich codzienny trud, zaangażowanie i poświęcenie w ofiarnej służbie na rzecz naszej lokalnej społeczności.  

Jak zawsze była to bardzo pouczająca, cenna i ważna lekcja zachowania się w sytuacjach trudnych, gdyż od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie.

Było to również ostatnie wydarzenie zaplanowane przez nas w tegorocznym planie zadań do zrealizowania w ramach Programu "Bezpieczny Dolnoślązak".


W dniu 30.03.2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie odbyły się trzy spotkania online, które poprowadził pan Józef Jabłoński, komendant Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Strzegomiu.


Odbyły się one jako jedno z sześciu zadań zaplanowanych w ramach IV edycji dolnośląskiego programu edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”. Warsztaty te miały odbyć się stacjonarnie, podczas zajęć uczniów w szkole, jednak ze względu na niespodziewane przejście uczniów na zdalne nauczanie postanowiliśmy przeprowadzić je na platformie MS Teams.

Warsztaty dotyczyły zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach zagrożenia naszego życia, takich jak: pożar, powódź, gradobicie czy też pandemia Covid-19 i zostały przeprowadzone dla uczniów klas I-III.

Prowadzący warsztaty bardzo kompetentnie omówił wszystkie zasady, a także zobrazował je odpowiednimi materiałami multimedialnymi (filmiki instruktażowe). Na pewno było to bardzo wartościowe i pożyteczne szkolenie naszych uczniów.

Na zakończenie pani Beata Jankiewicz, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie wręczyła panu Józefowi Jabłońskiemu okolicznościowe podziękowanie za podjęty trud przeprowadzenia tych warsztatów i współpracę z nasza szkołą.


„BEZPIECZNA DROGA”

Uczniowie klasy 3a zrealizowali zadania związane z udziałem szkoły w Programie „Bezpieczny Dolnoślązak”, ukierunkowane na zagadnienia o  bezpiecznej drodze:  poznanie zasad ruchu drogowego, utrwalenie zasad poruszania się w sytuacjach dnia codziennego oraz temat zagrożeń na drodze. Dzieci obejrzały prezentację „Bezpieczna droga do szkoły”, wymieniły się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, a nawet własnymi doświadczeniami dotyczącymi sytuacji niebezpiecznych na drodze, czy ulicy. Poznały też „zasadę ograniczonego zaufania”.  Następnie ułożyły i zapisały w zeszytach kodeks zasad obowiązujących na drodze. Na koniec zajęć wykonały prace plastyczne, poprzez które utrwaliły wiedzę z zakresu przepisów i zasad ruchu drogowego, wdrożyły się do bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się po ulicy, rozwinęły swoją wyobraźnię i dodatkowo usprawniły się  manualnie.


Stop uzależnieniom! – realizacja programu profilaktycznego

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie kolejny rok realizowany jest program profilaktyczny dot. uzależnień.

Przeprowadzone zostały zajęcia zdalne z pedagogami, psychologiem i wychowawcami. Ciekawe prace uczniowie wykonywali w ramach zajęć z plastyki.

Jednym z głównych celów programu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na różne oblicza używania nowych technologii i social mediów, a także na pojawiające się coraz częściej problemy z obszaru zdrowia psychicznego wynikające z nadużywania technologii, takich jak komputery, smartfony sieć internetowa, social media czy coraz częściej występujący w grach hazard.

Program ma na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń czyhających na nich w codziennym życiu i wynikających z tego skutków.


Konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć”

Coroczną tradycją w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie jest udział młodzieży w konkursie „Uczę się bezpiecznie żyć”.

W tym roku, mimo nowych warunków w jakich musieliśmy pracować, uczniowie nadal kształcili umiejętności pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy oraz unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

Młodzież na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa, poznawała zasady postępowania w określonych sytuacjach. W małych grupach rówieśniczych, często też z członkami rodzin, ćwiczyli pewne algorytmy postępowania. Uczniowie podczas  realizowanych  projektów wykonywali referaty,  prezentacje, zdjęcia. Wspólnie omawiali efekty wykonanej pracy.


„STOP! uzależnieniom cywilizacyjnym”

Tuż po przerwie świątecznej, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  Jaroszowie pedagodzy, wychowawcy, nauczycielka plastyki oraz psycholog przeprowadzili w klasach lekcje profilaktyczne na temat uzależnień. Hasło przewodnie brzmiało: „STOP! uzależnieniom cywilizacyjnym”.

Podczas lekcji zdalnych, przekazano uczniom informacje o tym, iż uzależnienia mają destrukcyjny wpływ na życie człowieka. Głównym celem zajęć była wielokrotnie przekazywana informacja, iż wyzwolić się od nałogu jest bardzo trudno, więc lepiej tego się wystrzegać. Uświadomiono uczniom, że w dzisiejszych czasach uzależnienie oraz zachowanie nałogowe może dotyczyć wielu dziedzin naszego życia.  Do najczęstszych uzależnień należą: alkoholizm, nikotynizm, pracoholizm, narkomania, lekomania, seksoholizm, hazard czy zaburzenia odżywiania oraz Internet.

Po zakończonych warsztatach uczniowie wykonali plakaty i tworzyli hasła promujące zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.


8 marca 2021 - Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

Uczniowie klas I-III z ZSP w Jaroszowie poznali serwis www.sieciaki.pl oraz drużynę „Sieciaków – dzieciaków”, które doskonale radzą sobie w Internecie.

Dzięki swoim umiejętnościom uczniowie potrafią sprawnie i bezpiecznie korzystać z sieci. Wspólnie z „NetRobim” i „Sztuczną Inteligencją” walczą z „Sieciuchami”, które zagrażają bezpieczeństwu internautów. Dzieci uczyły się rozpoznawać zagrożenia czyhające na nich w Internecie, wypełniali misje „Sieciaków” oraz poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Zawarte tam animowane filmiki, quizy, gry, komiksy, konkursy to bogate źródło wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, które w ciekawy i nierzadko zabawny sposób edukują, nie tylko dzieci.


W ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak” uczniowie jaroszowskiej szkoły, na  lekcjach informatyki poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

W czasie zajęć uczniowie poznawali zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać korzystając z sieci. Zadaniem nauczyciela było pokazanie im sposobów unikania tych niebezpieczeństw.

Wszystkie wskazówki i sposoby radzenia sobie z zagrożeniami, uczniowie przedstawili w formie prac plastycznych, również takich wykonanych z użyciem grafiki komputerowej. Takich lekcji nigdy nie za wiele!

 

 

Baner projektu code week

Ubezpieczenie NNW
uczniów 2022/2023