W dniu 23 lutego 2018 r. uczniowie z klas trzecich Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaroszowie, w ramach Programu Edukacji Społecznej „Miasto pokoleń" spotkali się z członkami Koła Sybiraków ze Strzegomia.

Na zaproszenie dyrektor szkoły – Beaty Jankiewicz na spotkanie przybyli: Pan Jerzy Orabczuk, Pani Anna Kuryło i Pani Zofia Karczewska. Spotkanie rozpoczęło się krótkim występem patriotycznym złożonym z tańców, piosenek i wierszy, a następnie przerodziło się „w żywą” lekcję historii Polski i Polaków - lekcję o Syberii i Sybirakach. Goście wspominali swoje rodzinne losy z Kresów Wschodnich a także opowiadali o swoich przeżyciach związanych z zesłaniem na Syberię. Były to ciekawe, ale też bardzo smutne historie tułaczki poza granicami państwa w czasie II wojny. Dzieci w skupieniu i z wielką uwagą wysłuchały wzruszających opowieści zaproszonych gości. Z pewnością spotkanie to na długo pozostanie w ich sercach.