Dzień Nowych Technologii w Edukacji - to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Swoje umiejętności mieli okazję sprawdzić uczniowie z klasy 2a z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie.

Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, a następnie pracowali z wykorzystaniem e-podręczników i tablicy interaktywnej. W dalszych działaniach wykorzystywali programy edukacyjne i szukali odpowiedzi na postawione pytania wykorzystując smartfony. Dzieci zaprezentowały także swoje umiejętności w grach edukacyjnych.

Dzięki nowym technologiom, można między innymi, wykorzystać więcej możliwości i ścieżek prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu.