W piątek - 15 lutego 2019 r. – został przeprowadzony Szkolny Konkurs Języka Angielskiego „Master Essay”.

Uczniowie z klas 7 – 8 SP i 3 gimnazjum pisali esej na temat „What don’t you like about school and what would you change?” – „Co nie lubię w szkole i co bym zmienił?”. Na konkursie uczniowie prezentowali swoje eseje w języku angielskim. Wszystkie prace były bardzo ciekawe, a uczniowie wykazali się dużą dojrzałością i dobrą znajomością języka obcego.

Do konkursu przystąpiło 7 uczniów. Komisja Konkursowa w składzie:

Joanna Pietras – nauczycielka języka angielskiego i Violetta Posłuszna – Koziałkowska – wicedyrektor szkoły ustaliły następujący werdykt:

I miejsce - Mateusz Brokos (kl. 3 gim.)
II miejsce - Natalia Machnikowska (kl. 8)
III miejsce - Wiktoria Świątoniewska (kl. 7)