„Nasz naród tak dobrze pamięta
Tę zbrodnię i smutne te dni,
Historia to wojny przeklęta

zdrada, niewola i łzy”

To motto spotkania z panem Jerzym Orabczukiem i członkami strzegomskiego Związku Sybiraków, które odbyło się  20 lutego 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy VI i VII.  Okazją do spotkania była 79. rocznica Dnia Sybiraka.

Pan Jerzy Orabczuk skierował do młodzieży słowa-wspomnienia z wywózki, szczególnie czule mówiąc o matce, którą zapamiętał jako piękną kobietę, a której udziałem stała się ciężka walka o przetrwanie w nieludzkich warunkach syberyjskiej tajgi. Wzruszająca opowieść pana Orabczuka to niewątpliwie najlepsza lekcja historii dla uczniów.

Ważnym punktem spotkania było nadanie przez Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie medalu okolicznościowego panu Marianowi Antonkiewiczowi. Medal wydano z okazji 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków (1928-2018), a wręczenia go dokonał pan Jerzy Orabczuk.

Gościom serdecznie podziękowała wicedyrektor szkoły – Violetta Posłuszna-Koziałkowska. Wyraziła ona wdzięczność za przyjęcie zaproszenia, za propagowanie idei sybirackich i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.