baner6.jpg

Od dnia 19.11.2018 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem w ramach III edycji Dolnośląskiego Programu o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”.

Wśród zaplanowanych przedsięwzięć, które zrealizowaliśmy wymienić należy: spektakl teatralno-profilaktyczny pt. „Blogerka”, przedstawiony przez pracowników Teatru Profilaktyczno-Edukacyjny „INSPIRACJA” z Krakowa; spektakl teatralno-profilaktyczny pt. „Ja jestem ja”, w wykonaniu aktorów Teatru „Moralitet” z Krakowa; pogadanka z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS, przeprowadzona przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy; udział w projekcie pn. „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu” w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej realizowanej we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości; warsztaty dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu; prelekcje nt. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Policji w Strzegomiu; zajęcia z profilaktyki bezpieczeństwa w zakresie  zachowania się dzieci w czasie prac polowych na wsi, przeprowadzone przez pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świdnicy i Powiatowej Inspekcji Pracy; szkolenie nt. „Bezpieczeństwa dzieci podczas szkolnych wycieczek w góry", zorganizowane w siedzibie Karkonoskiej Grupy GOPR w Jeleniej Górze; szkolenie dotyczące bezpieczeństwa dzieci na terenie Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika Wrocław-Strachowice, przeprowadzone przez pracowników Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Lotniska; warsztaty pt. „Mamo, tato - ja to potrafię!", dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz próbną ewakuację szkoły, której przebieg nadzorowali druhowie strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowie.

Wszystkie zaplanowane w tym programie zadania wykonaliśmy z powodzeniem do 30 kwietnia 2019 r. W dniu 20.05.2019 r. na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań dla szkół, które wzięły udział w tym ważnym przedsięwzięciu. Warto podkreślić, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie otrzymał wyróżnienie za solidność i różnorodność zrealizowanych zadań, a udział naszej szkoły w tym programie przyczynił się do nawiązania bliższej współpracy ze służbami (m.in. Służba Celna, GOPR, OSP, Policja i in.), które na co dzień stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Nasi uczniowie zdobyli również dużo nowych umiejętności oraz dodatkową wiedzą nt. bezpieczeństwa własnego i innych osób.

W dniu 04.06.2019 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  dyrektor szkoły - Beata Jankiewicz uczestniczyła w konferencji podsumowującej realizację programu „Bezpieczny Dolnoślązak” 2018/2019.