baner8.jpg

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć”

Janusz Korczak

W poniedziałek  - 14 października  2019 r. - w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie została zorganizowana akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Oprócz nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów bardzo serdecznie zostali powitani przez dyrektor Beatę Jankiewicz Goście: pani  Urszula Podsiadły-Szubert – naczelnik Wydziału Oświaty UM w Strzegomiu, pani Anna Góralska – zastępca naczelnika Wydziału Oświaty UM w Strzegomiu, sołtys wsi Jaroszów– Zofia Rułka i ksiądz proboszcz Marek Krysiak,  przedstawiciele Rady Rodziców oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Na początku uroczystości pani dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz wręczyła szczególne wyróżnienia nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.

Wyróżnieni nauczyciele to: Violetta Posłuszna-Koziałkowska, Monika Bytnar-Gołembiowska, Joanna Pietras, Dorota Burzyńska, Barbara Zbrożek, Elżbieta Szczepanik, Dominika Pieszko, Tomasz Dziurla, Agnieszka Nowacka, Małgorzata Januś, Justyna Fedyczkowska, Anna Madej, Kamila Miklaszewska.

Uczniowie zaprezentowali  niespodziankę dla nauczycieli i zaproszonych Gości. W jej przygotowanie zaangażowali się uczniowie z klas 5-8, a w tym roku był to krótki kabaret przedstawiający problemy i bolączki współczesnej oświaty. Dialogi prowadzone między „aktorami - nauczycielami” przeplatane były  humorystycznymi piosenkami w wykonaniu uzdolnionych muzycznie uczennic szkoły – Wiktorii Świątoniewskiej, Kornelii Łabędzkiej i Małgorzaty Gałdyś.

Pomysłodawczynią scenariusza uroczystości była nauczycielka – Małgorzata Januś, a pani Dorota Burzyńska wraz z uczniami z koła plastycznego „Młody artysta” tradycyjnie przygotowała pamiątkowe upominki dla Gości i nauczycieli.