baner4.jpg

Dnia 02.03.2020 r. uczniowie ZSP w Jaroszowie mogli obejrzeć grę aktorów z teatru „Kurtyna” z Krakowa, który przedstawił dwa spektakle profilaktyczne.

Pierwszy pt. „Miś Niegrzeczniś” obejrzały przedszkolaki i najmłodsi uczniowie z klas 1-3. Była to urocza, bajkowa przypowieść, pełna zaskakujących, dynamicznych zwrotów akcji, wypełniona skrzącym się humorem dialogów. Przedstawione  treści wychowawcze miały na celu podkreślenie możliwości dokonywania wyborów między dobrem i złem,  nauką szacunku dla rodziców, osób starszych, ukazanie sposobów do realizacji wsparcia i pomocy takich osób, wpływ grupy rówieśniczej na zachowania młodego człowieka, konsekwencje niebezpiecznych zachowań. Wskazanie prawidłowych wzorców: ekologia, segregowanie śmieci, nauka prawidłowego zachowania w lesie – wpływ czytania książek na rozwój wyobraźni i powiększania zasobu słów. , bajkowa

Drugi spektakl pt. „Super Prank” był przeznaczony dla starszych uczniów z klas 4 - 8 i dotyczył tego, czy młody człowiek może skutecznie odsunąć od siebie współczesne zagrożenia, których źródłem jest bezrefleksyjna aprobata dla wzorców płynących
z zafałszowanego przekazu medialnego? Czy współczesny model człowieka to ucywilizowane niewolnictwo? A usilna potrzeba zaspokojenia akceptacji ma unicestwić normy prawa?

Uczniowie po zakończonym spektaklu, mieli możliwość wspólnej rozmowy i dyskusji z aktorami, którzy w sposób dla uczniów przystępny przekazali bardzo dużo treści dotyczących wartości wychowawczo-profilaktycznych.