b1.jpg

Wyjątkowo, bo 4 września, rozpoczął się rok szkolny w polskich szkołach. Również w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie dało się wyczuć wyjątkową atmosferę.  Dla wszystkich uczniów, rodziców, dyrekcji, nauczycieli oraz gości, którzy wzięli udział w uroczystym apelu był to ważny moment.

Podczas apelu zorganizowanego na terenie szkoły dyrektor – pani Beata Jankiewicz przywitała gości rodziców, dzieci i młodzież, grono pedagogiczne oraz przedstawiła wychowawców poszczególnych klas oraz nowych nauczycieli. Zapewniła wszystkich, że placówka jest dobrze przygotowana na przyjęcie swoich uczniów. Pani dyrektor przedstawiła najważniejsze zmiany dotyczące wchodzącej w życie nowej reformy oświaty oraz życzyła swoim uczniom wysokich wyników i licznych sukcesów w nauce i zachowaniu.

Podczas inauguracji obecni byli także Remigiusz Wołowiec – przewodniczący Rady Rodziców oraz „Przyjaciel Szkoły – Edward Fedyczkowski.

Wielkim przeżyciem dla pierwszoklasistów i ich rodziców było wręczenie podręcznika, który symbolizował rozpoczęcie nowego etapu edukacyjnego dla tych najmłodszych uczniów z jaroszowskiej szkoły.

Apel prowadziła przewodnicząca SU Wioletta Kardynał, w części artystycznej wystąpiła Oliwia Szczepanek z klasy 2 SP, która wyrecytowała wesoły wiersz o szkole. Na zakończenie apelu dziewczęta z zespołu „Devangels” zaprezentowały się w nowoczesnym układzie choreograficznym.