baner5.jpg

Nie ma śmieci – są surowce” - to hasło tegorocznej ogólnopolskiej edycji akcji „Sprzątania Świata”, która w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaroszowie odbyła się 15 września 2017 r.

Jak co roku akcję rozpoczęto apelem, podczas którego nauczycielka - Dorota Mielcarek - jeden z koordynatorów akcji - zapoznała uczniów z tematem i założeniami tegorocznej edycji. Temat zobligował organizatorów do przedstawienia najnowszych światowych i krajowych danych dotyczących segregowania odpadów komunalnych i przemysłowych oraz ich powtórnego wykorzystania, tzw. recyklingu.

Następnie zapoznano uczestników z zasadami  bezpieczeństwa i higieny podczas trwania akcji oraz wyznaczono tereny, na które wyruszyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z opiekunami. Na koniec apelu, głos zabrała dyrektor szkoły - Beata Jankiewicz, która podkreśliła wagę tegorocznej akcji oraz zachęciła uczniów do aktywnego uczestnictwa. Akcja „Sprzątania Świata” jest organizowana we współpracy z Urzędem Miejskim w Strzegomiu oraz z Zakładem Usług Komunalnych.

Segregacja odpadów, a następnie ich recycling ma znaczący wpływ na odzyskiwanie surowców, oszczędzanie energii, a także na stan środowiska. Powtórnie wykorzystane lub przetworzone odpady są coraz częściej wykorzystywane w produkcji przedmiotów codziennego użytku np. papieru toaletowego, doniczek,  torebek, mebli i innych dóbr. Jako przykład  przedstawiono uczniom korzyści wynikające z recyklingu sprzętu elektronicznego. Recykling sprzętów elektronicznych:

- zapobiega zanieczyszczeniu powietrza i zasobów wodnych, emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji sprzętu z surowych materiałów, a także zmniejsza zużycie zasobów naturalnych. Produkty elektroniczne złożone są głównie z metali, plastiku i szkła;

- przetworzenie 1 miliona laptopów pozwala zaoszczędzić energię elektryczną równą przeciętnemu rocznemu zużyciu ok. 3500 gospodarstw domowych;

- z 1 miliona telefonów komórkowych można uzyskać nawet 15,87 ton miedzi, 350,17 kg srebra, 34 kg złota czy 14,96 kg palladu.

Niestety jak co roku zebraliśmy spore ilości odpadów. Może za rok będzie lepiej?

Koordynatorami akcji były nauczycielki – Dorota Mielcarek i Dorota Burzyńska.