Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

Rozszerzenie oferty edukacyjnej w klasie 3 PSP w Jaroszowie o zajęcia z programowania, umożliwi uczniom rozwój niezbędnych we współczesnym świecie umiejętności takich jak logiczne myślenie, analizowanie, dążenie do celu, wytrwałość, kreatywność. Zajęcia od kilku lat z powodzeniem prowadzi p. Barbara Zbrożek.

Nauka programowania może być doskonałym ćwiczeniem dla mózgu, ale także może być zabawą, która będzie polega na tworzeniu i kreowaniu czegoś nowego, być może innowacyjnego.

Programowanie w pierwszych etapach edukacyjnych powinno być to niezwykle interesującą zabawą, w której uczeń może popełniać błędy, wielokrotnie powracać do problemu, szukać rozwiązań metodą prób i błędów. Ważny jest również dobór języków programowania, tak aby uczeń nie zniechęcił się zbyt skomplikowanym lub zbyt prostym programem do kodowania. Oprócz wiedzy informatycznej zmianie i rozwojowi mogą ulec pozytywne cechy osobowościowe takie jak kreatywność, wytrwałość, komunikatywność, myślenie przyczynowo - skutkowe,  logiczne wnioskowanie, dążenie do celu.                         

Powszechność i dostępność urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawia, że zajęcia są bardzo atrakcyjną formą nauki i spędzania czasu wolnego dzieci.