baner8.jpg

Tegoroczna uroczystość inauguracji roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie przebiegała według zupełnie wyjątkowego scenariusza.

Rangę tej uroczystości podniosła obecność zaproszonych gości, których z radością powitała dyrektor szkoły Beata Jankiewicz. Obok przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, z burmistrzem Zbigniewem Suchytą na czele, skarbnikiem gminy Lucyną Jurek  i naczelnikiem Wydziału Oświaty Urszulą Podsiadły – Szubert, obecni byli także dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji samorządowych z naszej gminy. Nie zabrakło także jaroszowskich radnych, sołtysa wsi, proboszcza oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

Uroczystego podpisania umowy na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie dokonali: Jerzy Tutaj – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Zbigniew Suchyta – burmistrz Strzegomia i Lucyna Jurek – skarbnik gminy Strzegom. Pan marszałek Jerzy Tutaj przez uczniów i nauczycieli został również uhonorowany tytułem „Przyjaciela Szkoły”.

Najmłodszym uczniom z klas pierwszych szkoły podstawowej, goście wręczyli bezpłatne podręczniki otrzymane w tym roku z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po oficjalnych przemówieniach, przyszedł czas na program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli –Dorotę Burzyńską i Barbarę Zbrożek.

Tak bardzo pozytywne rozpoczęcie roku szkolnego dobrze rokuje na najbliższe miesiące nauki. Jeśli tylko prace remontowe w budynku szkoły podstawowej zostaną zakończone, to uczniom nie pozostanie nic innego, jak swoją nauką i pracą odwdzięczyć się za stworzenie im tak bardzo dobrych warunków do tego, by inwestowali w swoją przyszłość.