baner2.jpg

W miniony piątek, tj. 19.09.2014 r., rozpoczęły się tegoroczne obchody związane z "XI Spotkaniem Religijno-Patriotycznym w Rusku". Uczestnicy tej patriotycznej uroczystości przybyli na salę gimnastyczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, by wziąć udział w kolejnym sympozjum popularno-naukowym nt."Obozu Pracy Więźniów w Jaroszowie-Rusku".

 

Honorowy patronat nad uroczystością objęli: ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec Biskup Świdnicki oraz pan Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia.

W imieniu Organizatorów przybyłych gości i wszystkich uczestników powitała pani Beata Jankiewicz - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie. Na początku głos zabrał Pan Zbigniew Suchyta - Burmistrz Strzegomia, który w swoim wystąpieniu wyraził zadowolenie z organizacji tego sympozjum i problematyki poruszanej podczas niego, a także odniósł się do celowości i zasadności dalszego kultywowania tych spotkań.

Sympozjum prowadziła jaroszowska gimnazjalistka Sandra Paliwoda - przewodnicząca szkoły. Składało się ono z trzech części:

1. W pierwszej kolejności Pan dr Norbert Wójtowicz - starszy specjalista Referatu Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wygłosił przygotowany przez siebie referat nt. "Obozów i miejsc odosobnienia funkcjonujących w powojennej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Obozu Pracy Więźniów w Jaroszowie-Rusku".

2. Następnie prowadząca zaprosiła wszystkich uczestników sympozjum do obejrzenia i wysłuchania montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, w oparciu o wiersze napisane przez Pana Tadeusza Kazimierza Mroza podczas pobytu w obozach pracy i więzieniach.

3. W ostatniej części sympozjum Organizatorzy przewidzieli wystąpienie Pana Tadeusza Kazimierza Mroza – byłego więźnia OPW w Rusku, po którym to wystąpieniu nastąpiła dyskusja na podstawie pytań zadawanych ze strony uczestników - przede wszystkim przez młodzież szkolną.

W sympozjum, oprócz władz Gminy Strzegom i zaproszonych gości, uczestniczyły również delegacje uczniów wraz z nauczycielami: z Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu, Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu, z Zespołu Szkół w Goczałkowie, z Zespołu Szkół w Strzegomiu oraz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie.

Sympozjum zakończono wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

W niedzielę 21.09.2014 r. w Rusku odbyły się centralne uroczystości związane z „XI Spotkaniem Religijno-Patriotycznym”, poświęconym pamięci wszystkich poległych a także żyjących jeszcze więźniów byłego obozu pracy.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 Mszą św. koncelebrowaną w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Rusku, której przewodniczył ks. prałat Marek Babuśka - Dziekan Dekanatu Strzegom, a koncelebransami byli: ks. Marek Krysiak - obecny proboszcz Parafii Jaroszów i  ks. Jan Olender – poprzedni proboszcz Parafii Jaroszów. Ksiądz Marek Krysiak wygłosił okolicznościową homilię bardzo bogatą w treści religijno-patriotyczne. Liturgię eucharystyczną oprawą muzyczną ubogacił tradycyjnie zespół wokalno-instrumentalny "Jeruzalem" oraz "Chór parafialny" z Jaroszowa.

Po Mszy św. o godz. 14.30 nastąpiło przejście z kościoła przed obelisk z tablicą pamiątkową, będącą świadectwem o tym, że na strzegomskiej ziemi ginęli więźniowie polityczni w latach 1948-1956. Po przemówieniach dostojnych gości, złożono okolicznościowe wieńce i kwiaty oraz odmówiono modlitwę za Ojczyznę i więźniów poległych w stalinowskich i nazistowskich łagrach i obozach pracy. Słowa refleksji skierowali do uczestników: pan Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia, pan Tadeusz Kazimierz Mróz - były więzień OPW w Rusku oraz ks. prałat Marek Babuśka, którzy podzielili się z zebranymi autorefleksjami nt. trudnych czasów funkcjonowania komunistycznych obozów pracy na ziemiach polskich po II wojnie światowej oraz kultywowania uroczystości poświęconych pamięci poległych więźniów. Pan porucznik Tomasz Szymański odczytał "Apel poległych", po którym nastąpiła salwa honorowa wykonana przez kompanię Honorową Wojska Polskiego z Wrocławia pod dowództwem pana kapitana Jerzego Nowaka. Po ceremonii złożenia okolicznościowych wieńców i wiązanek kwiatów pan Krzysztof Kalinowski - prowadzący całą uroczystość, dokonał oficjalnego jej zakończenia.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojskowych, powiatowych i samorządowych, m. in.: pan ppłk Kazimierz Łucki - reprezentujący dowództwo 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, pan Zbigniew Suchyta - Burmistrz Strzegomia, pan Marek Zywer - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego, członkowie Rady Powiatu, pan Tadeusz Wasyliszyn - Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu, pan Wiesław Witkowski - Zastępca Burmistrza Strzegomia, radni Rady Miejskiej w Strzegomiu, pan Tadeusz Kazimierz Mróz z Wrocławia (były więzień w OPW Jaroszów) wraz z rodziną, pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, dyrektorzy szkół, sołtysi, nauczyciele, młodzież i dzieci z wielu szkół z terenu gminy Strzegom, 12 pocztów sztandarowych, strzelcy ze "Związku Strzeleckiego" w Jaroszowie, członkowie „AK”, „Jaworzniacy”, kombatanci, harcerze oraz mieszkańcy gminy Strzegom i gminy Żarów.

W imieniu Organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom oraz mieszkańcom gminy Strzegom za udział w tej podniosłej uroczystości. Szczególne podziękowania składamy na ręce pana Zbigniewa Suchyty - Burmistrza Strzegomia, pani Urszuli Podsiadły-Szubert - Naczelnika Wydziału Oświaty, pani Wioletty Urban - Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, pani Beaty Jankiewicz - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie oraz pani Bożeny Bojanowskiej-Czuk - Dyrektora Strzegomskiego Centrum Kultury i jej pracowników, dzięki którym tegoroczne spotkanie było bardzo dobrze przygotowane pod względem organizacyjnym i medialnym.

Wszystkim uczestnikom i zainteresowanym problematyką "Spotkań Religijno-Patriotycznych w Rusku" serdecznie dziękujemy za obecność, modlitwę i pamięć o ciemiężonych więźniach. Wdzięczni za wspólnie spędzony czas refleksji i zadumy zapraszamy na kolejne spotkanie w przyszłym roku.