Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

Drugoklasiści z PSP w Jaroszowie - 15 marca 2021 r. – wzięli udział w zajęciach  popularyzujących wśród uczniów, idee segregacji odpadów.

Uczniowie wykonali wiele działań zachęcających  do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz uświadomienia i utrwalenia zachowań proekologicznych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zagadnienia związane z  problematyką segregacji i zagospodarowania odpadów oraz  kształtowania postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska.